Výzva na predkladanie ponúk
in

Výzva na predkladanie ponúk

Aktualizácia_ 3.7.2020 Zápisnica-z-vyhodnoteniaStiahnuť Predmet zákazky: „Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky“ 1.             IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : Názov verejného obstarávateľa:          Lunys, s.r.o. Sídlo:                                                     Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad…