Kontakt

LUNYS

sídlo: LUNYS, s.r.o.

Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

IČO: 36 472 549

DIČ: 2020019518

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sro, vložka č.: 12769/P

Orgán dozoru/dohľadu nad LUNYS: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

______________________________________________________________________________

LUNYS Poprad

pobočka so sídlom:

Hlavná 5626/98

059 51 Poprad

telefón: +421 908 70 60 40

email: helpdesk.poprad@lunys.sk

  ______________________________________________________________________________

  LUNYS Most pri Bratislave

  pobočka so sídlom:

  Bratislavská 812

  900 46 Most pri Bratislave

  telefón: +421 908 70 60 50

  email: helpdesk.bratislava@lunys.sk