Školy

Školy

Spoločnosť LUNYS je významným dodávateľom ovocia a zeleniny nielen do stravovacích prevádzok, ale aj do školských zariadení. Zásobujeme všetky typy škôl – materské a základné školy, stredné školy, ale aj vysokoškolské jedálne. Okrem ovocia a zeleniny máme k dispozícii aj širokú ponuku potravinového tovaru, ktorými sme schopní komplexne zásobiť stravovacie zariadenia počas celého školského roka.

Materským a základným školám navyše ponúkame možnosť zapojiť sa do programu Školské ovocie.


ČO JE ŠKOLSKÉ OVOCIE?

Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite. Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl môžu konzumovať čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy, 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.sk.

Školy 1
Školy 2
Školy 3

PREČO LUNYS?

  • preberáme na seba kompletnú administratívu spojenú s programom Školské ovocie
  • ponúkame sponzorstvo na školské akcie, ako napríklad Deň detí, Deň sv. Mikuláša, ale aj rôzne športové akcie, a podobne
  • vedieme vernostný program, v ktorom školy za každú faktúru vystavenú za „školské ovocie“ zbierajú body, ktoré môžu vymeniť za tovar z našich skladových priestorov, alebo ich môžu premeniť za niektorú odmien zo širokej ponuky obsahujúcej kuchynské nádoby a iné kuchynské zariadenie

Ak máte záujem o spoluprácu, chceli by ste sa bližšie informovať o programe Školské ovocie, alebo by ste sa radi dozvedeli, ako čerpať výhody tohto programu, kontaktujte našich koordinátorov pre školske ovocie:

Pre východné a stredné Slovensko:

Nikola Zemanová

+421 918 547 817

skolskeovocie@lunys.sk

Pre západné Slovensko:

Monika Doužická

+421 915 865 373

monika.douzicka@lunys.sk


LUNYS A ŠKOLSKÉ OVOCIE

Spoločnosť LUNYS sa do programu prvýkrát zapojila v školskom roku 2009/2010. Od tohto roku v školskom ovocí aktívne participujeme, získavame nové školy a zdokonaľujeme našu prácu, aby sme školám vytvorili čo najlepšie podmienky na spoluprácu s nami.

Našim cieľom je poskytnúť všetkým deťom príspevok Európskej únie na čerstvé a spracované ovocie a zeleninu, podieľať sa na zvyšovaní kvality stravovania detí na Slovensku a predovšetkým, byť stálym partnerom pre našich zákazníkov, ktorí od nás dostanú viac než dovoz ovocia a zeleniny.