Osviežovač vzduchu Melon 250ml Air Wick spray | Rozumieme potravinám - LUNYS.sk

Nie je na sklade

Osviežovač vzduchu Melon 250ml Air Wick spray

Popis

Osviežovač vzduchu – Aruba melónový koktejl.

Zažite pocit čírej sviežosti raja Aruby vďaka lahodnému ostrovnému kokteilu vône čerstvo odtrhnutého cukrového melónu s nádychom chrumkavej uhorky.

Značka

Air Wick

Skladovanie
  • Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Podržte nádobu zvisle a namierte smerom od tela. Stlačte rozprašovač a sprejujte smerom do stredu miestnosti.

Air Wick osviežovač vzduchu – Aruba melónový koktejl.
UPOZORNENIE: Používajte len podľa príslušných pokynov. Úmyselné zneužitie neustálym koncentrovaním a vdychovaním obsahu môže byť škodlivé alebo môže mať smrteľné následky. Aerosól nevdychujte. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v motorových vozidlách a okolí rúr na pečenie a krbov. Nesprejujte v blízkosti elektrických ohrievačov, tepelných zdrojov alebo používaných elektrických zariadení. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Balenie

250 ml - Aerosól

Rozmery
Výška regálu:165 mm
Šírka regálu:66 mm
Hĺbka regálu:66 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:245 g

 

Výrobca

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.rbeuroinfo.com
Telefónne číslo+421 232 101 097
Emailconsumers_sk@rb.com

 

Adresa výrobcu

Drieňová 3
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť
Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 245 g
Jednotka

ks, kg