Nie je na sklade

Osviežovač vzduchu Melon 250ml Air Wick spray

Popis

Air Wick Beach Escapes osviežovač vzduchu Aruba melónový koktejl 250 ml

Popis

Zažite pocit čírej sviežosti raja Aruby vďaka lahodnému ostrovnému kokteilu vône čerstvo odtrhnutého cukrového melónu s nádychom chrumkavej uhorky.

Recyklujte len prázdny obal.
Air Wick je ochranná známka.

Značka

Air Wick

Pôvod
Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

 

Skladovanie
  • Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Podržte nádobu zvisle a namierte smerom od tela. Stlačte rozprašovač a sprejujte smerom do stredu miestnosti.

Varovanie

Air Wick osviežovač vzduchu – Aruba melónový koktejl.
UPOZORNENIE: Používajte len podľa príslušných pokynov. Úmyselné zneužitie neustálym koncentrovaním a vdychovaním obsahu môže byť škodlivé alebo môže mať smrteľné následky. Aerosól nevdychujte. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v motorových vozidlách a okolí rúr na pečenie a krbov. Nesprejujte v blízkosti elektrických ohrievačov, tepelných zdrojov alebo používaných elektrických zariadení. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Balenie

250 ml - Aerosól

Rozmery
Výška regálu:164 mm
Šírka regálu:67 mm
Hĺbka regálu:67 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:238 g

 

Výrobca

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.rbeuroinfo.com
Telefónne číslo+421 232 101 097
Emailconsumers_sk@rb.com

 

Adresa výrobcu

Drieňová 3
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 250 g
Výrobca

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.

Značka

Jednotka

ks, kg