Na sklade: viac ako 10ks

Domestos Power 5 Ocean WC blok 2x55g

2,59 

Cena za kilogram: 23,55 

+ -

Popis

Tuhý WC blok

Domestos Power 5 tuhý WC blok pre intenzívnu starostlivosť pri každom spláchnutí.

Vlastnosti
  • 1 Bohatá pena
  • 2 Lesk
  • 3 Hygiena
  • 4 Prevencia pred vodným kameňom
  • 5 Dlhotrvajúca sviežosť

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie: Otvorte obal a vyberte prvý WC blok. Druhý WC blok uchovajte v pôvodnom balení spolu s informáciami na obale. Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistíte sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody. Po minutí WC bloku vyhoďte zvyšný materiál do odpadkového koša. Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO
Domestos Power 5 tuhý WC blok
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % parfum, Aromatické uhľovodíky, Fosfáty, Citral, D-limonene, Linalool

Balenie

55 g - Závesné balenie
Rozmery
Výška regálu: 199 mm
Šírka regálu: 128 mm
Hĺbka regálu: 47 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 148 g

Recyklácia
Obal: Plast - štandardne recyklované

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 110 g
Krajina pôvodu

EU

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Značka

Jednotka

ks, kg