Na sklade: menej ako 10ks

Domestos Power 5 Ocean WC blok 2x55g

Popis

Tuhý WC blok

Domestos Power 5 tuhý WC blok pre intenzívnu starostlivosť pri každom spláchnutí.

Vlastnosti
  • 1 Bohatá pena
  • 2 Lesk
  • 3 Hygiena
  • 4 Prevencia pred vodným kameňom
  • 5 Dlhotrvajúca sviežosť

 

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Otvorte obal a vyberte prvý WC blok. Druhý WC blok uchovajte v pôvodnom balení spolu s informáciami na obale. Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistíte sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody. Po minutí WC bloku vyhoďte zvyšný materiál do odpadkového koša. Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO
Domestos Power 5 tuhý WC blok
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % parfum, Aromatické uhľovodíky, Fosfáty, Citral, D-limonene, Linalool

Balenie

55 g - Závesné balenie

Rozmery
Výška regálu:199 mm
Šírka regálu:128 mm
Hĺbka regálu:47 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:148 g

 

Recyklácia
Obal:Plast - štandardne recyklované

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 110 g
Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Značka

Krajina pôvodu
Jednotka

ks, kg