Na sklade: viac ako 10ks

Sanytol Dezinf. Osviežovač kvetinová vôňa 300 ml

3,89 2,89 

Cena za liter: 9,63 

+ -

Popis

Sanytol Dezinfekcia osviežovač vzduch plochy & textil kvetinová vôňa 300 ml

Popis

Sanytol, expert na dezinfekciu bez chlóru, vyvinul dezinfekčný osviežovač pre perfektnú hygienu domova a príjemný pocit sviežosti. Jeho jedinečné zloženie neutralizuje pachy a zabíja 99,9% mikroorganizmov vo vzduchu, na povrchu aj textíliách. Zápach neprekrýva, ale odstraňuje jeho príčiny.
Ideálny na: Čistenie vzduchu vo veľmi navštevovaných alebo v málo vetraných miestach: tabakové pachy, zatuchlina, pachy v kuchyni, na toaletách, v skrini, v aute,… Na dezinfekciu povrchov: koberce, závesy, matrace, vankúše, autosedačky, kľučky, počítače, telefóny, nádoby na odpadky, vypínače, záchodové misy, …
Odporučenie – ako prevencia alebo v období epidémie (chrípka, gastroenteritída, …)
Trojitý účinok: baktericídny podľa normy 13697 (5min), fungicídny podľa normy EN 13697 (15min) a virucídny podľa normy EN 14476 (30min). Účinnosť bola overená a skontrolovaná v akreditovanom laboratóriu.
Odstraňuje okrem iného: Adenovirus typu 5, Poliovirus typu 1, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Trichophyton rubrum, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,…

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Značka

Sanytol

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Dezinfekcia vzduchu: Zatvorte dvere a okná v miestnosti. Pred použitím pretrepte. Aplikujte krátkymi postrekmi. Opustite miestnosť. Nechajte pôsobiť 30 minút a následne vyvetrajte.
Dezinfekcia povrchov a tkanín: Pred použitím pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti asi 25 cm na vopred umytú plochu. Nechajte pôsobiť 30 minút. Na odolné pachy postup opakujte. U textílií a chúlostivých povrchoch vyskúšajte najskôr na malom, málo viditeľnom mieste. Nepoužívajte priamo na kožu, semiš, hodváb, lakované plochy, maľované alebo natierané drevo, akrylové platy.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára TEL: 02/54774166 (24h denne). P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nevdychujte pary. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Nepoužívajte na iné účely, než pre ktoré je výrobok určený. Prípravok rozprašujte krátkym stlačením a celková doba rozprašovania by v miestnosti o veľkosti 10m² nemala presahovať dobu 10 sekúnd. Nestriekajte na potraviny ani na plochy, ktoré sú s nimi v kontakte. Neaplikujte priamo na osoby, rastliny ani na domáce zvieratá. Nie je potrebné oplachovať s výnimkou povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, deťmi, s domácimi zvieratami, hračkami apod. Povrchy, kde sa domáce zvieratá pohybujú, prípadne ich môžu oblizovať, je nutné produkt nechať pôsobiť 15 minút a potom opláchnuť vodou.
Reg. číslo: bio/191/D/17/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4g/kg a ethanol 312,4 g/kg, Ďalej >30 % alifatické uhľovodíky, dezinfekčné prostriedky, parfumy (linalool, butylphenylmethylpropional, hexyl cinnamal)

Balenie

300 ml - Aerosól
Rozmery
Výška regálu: 232 mm
Šírka regálu: 53 mm
Hĺbka regálu: 53 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 245 g

Výrobca

AC Marca Slovakia s.r.o.
Kontakt
Webová adresa www.sanytol.sk
Telefónne číslo 02/ 55645424

Adresa výrobcu

Ružová dolina 6 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava tel: 02/ 55645424

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava tel: 02/ 55645424 www.sanytol.sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 300 g
Krajina pôvodu

EU, Španielsko

Jednotka

ks, kg