Nie je na sklade

Osviežovač vzduchu Mango 250ml Air Wick spray

Popis

Air Wick Osviežovač vzduchu vôňa manga a broskýň z Maldív 250 ml

Popis

Air Wick osviežovač vzduchu – Vôňa manga z Maldív. Nechajte svoju myseľ unášať a užite si dychberúce výhľady z pláže na Maui. Sledujte ako sa šumiace vlny lámu a vo vzduchu sa vznáša vôňa šťavnatého manga.

Air Wick je ochranná známka.

Značka

Air Wick

Pôvod
Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Podržte nádobu zvisle a namierte smerom od tela. Pevne stisknite rozprašovač a sprejujte smerom do stredu miestnosti.

Varovanie

UPOZORNENIE: Používajte len podľa príslušných pokynov. Úmyselné zneužitie neustálym koncentrovaním a vdychovaním obsahu môže byť škodlivé alebo môže mať smrteľné následky. Aerosól nevdychujte. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v motorových vozidlách a okolí rúr na pečenie a krbov. Nesprejujte v blízkosti elektrických ohrievačov, tepelných zdrojov alebo používaných elektrických zariadení.
NEBEZPEČENSTVO
Air Wick osviežovač vzduchu – Vôňa manga z Maldív. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Balenie

250 ml - Aerosól

Rozmery
Výška regálu:165 mm
Šírka regálu:66 mm
Hĺbka regálu:66 mm

 

Výrobca

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.rbeuroinfo.com
Telefónne číslo+421 239 105 440

 

Adresa výrobcu

Drieňová 3
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 250 g
Výrobca

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o., Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o., Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.

Značka

Jednotka

ks, kg