Nie je na sklade

Domestos Power 5 Rose & Jasmine WC blok 2x55g

Popis

Domestos Power 5 Platinum Fresh Rose & Jasmine tuhý WC blok 2 x 55 g

Popis

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do triedeného odpadu.

Značka

Domestos

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že je na vodou splachovanom mieste.

Varovanie

Domestos Power 5 Platinum Fresh Rose & Jasmine Tuhý WC blok:
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje linalol, geraniol, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát, C13-15-alkylalkoholy, etoxylované.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Fosfáty, Aromatické uhľovodíky, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Benzyl alcohol, Citral, Citronellol, Linalool, Limonene, Geraniol, Hexyl cinnamal

Balenie

55 g - Balenie blister

Rozmery
Výška regálu:200 mm
Šírka regálu:128 mm
Hĺbka regálu:42 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:157 g

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 110 g
Jednotka

ks, kg