Na sklade: menej ako 10ks

Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok 3 x 53 g

4,99 

Cena za kilogram: 31,38 

+ -

Popis

Domestos Power 5+ Active Blue Water Ocean tuhý WC blok 3 x 53 g

Popis

Až 3x účinnejšia ochrana pred vodným kameňom*
*vs. bez použitia Domestos Power5+ Blue Water.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Srbsko

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody. Ďalšie WC bloky uchovávajte v pôvodnom balení spolu s informáciami na obale. V prípade kontaktu s jemnými povrchmi ihneď opláchnite.

Varovanie

Domestos Power 5+ Active Blue Water Ocean tuhý WC blok: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, linalol, linalyl-acetát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát; N-(hydroxyetyl) amidy kyselín z kokosového oleja.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % parfum, fosfáty, aromatické uhľovodíky, linalool, citral, limonene

Balenie

53 g - Balenie blister

Rozmery
Výška regálu:200 mm
Šírka regálu:170 mm
Hĺbka regálu:40 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:240 g

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 159 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg