Na sklade: viac ako 10ks

Domestos Power 5+ Green Tea & Citrus WC blok 3x55g

3,39 

Cena za kilogram: 20,55 

+ -

Popis

Tuhý WC blok

Teraz vďaka vysoko koncentrovaným vonným olejom osvieži vašu toaletu aj medzi splachovaním.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie
Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že je na vodou splachovanom mieste. Po minutí WC bloku vyhoďte zvyšný materiál do odpadkového koša. Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky.

Varovanie

Domestos Power 5+ Green Tea and Citrus Zest tuhý WC blok. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát; linalol; geraniol; 5-izopropenyl-2-metylcyklohex-2-én-1-ón; 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfum, fosfáty, aromatické uhľovodíky, benzyl salicylate, citral, citronellol, limonene, geraniol, linalool

Balenie

55 g - Balenie blister
Rozmery
Výška regálu: 167 mm
Šírka regálu: 162 mm
Hĺbka regálu: 41 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 214 g

Recyklácia
Obal: Plast - štandardne recyklované

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 165 g
Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Značka

Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg