Nie je na sklade

Domestos Power 5+ Green Tea & Citrus WC blok 2x55g

Popis

Domestos Power 5+ Green Tea & Citrus Zest tuhý WC blok 2 x 55 g

Popis

Teraz vďaka vysoko koncentrovaným vonným olejom osvieži vašu toaletu aj medzi splachovaním.

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že je na vodou splachovanom mieste. Po minutí WC bloku vyhoďte zvyšný materiál do odpadkového koša. Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky.

Varovanie

Domestos Power 5+ Green Tea & Citrus Zest tuhý WC blok:
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát, nátrium-dodecyl-sulfát, linalol, geraniol, linalyl-acetát, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, 5-izopropenyl-2-metylcyklohex-2-én-1-ón.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfum, fosfáty, aromatické uhľovodíky, benzyl salicylate, citral, limonene, linalool

Balenie

55 g - Balenie blister

Rozmery
Výška regálu:190 mm
Šírka regálu:122 mm
Hĺbka regálu:42 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:147 g

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 110 g
Jednotka

ks, kg