Nie je na sklade

Vanish Oxi Action Odstraňovač škvŕn tekutý 3 l

Popis

Vanish Oxi Action Tekutý odstraňovač škvŕn 3 l

Popis

Vlastnosti
  • Vdýchni oblečeniu nový život
  • Odstraňuje škvrny
  • Chráni proti nežiadúcemu ofarbeniu
  • Minimalizuje pachy
  • Na posilnenie účinkov praní
  • Bez chlóru

 

Značka

Vanish

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Ošetrenie pred praním:
Nalejte 2 ml na škvrnu tak, aby ste ju celú prekryli. Podľa potreby škvrnu vydrhnite. Nechajte produkt pôsobiť max. 10 min. Dávkujte Vanish spoločne s vaším pracím prostriedkom podľa inštrukcií pre pranie.

Namáčanie:
Pridajte 100 ml prípravku do 4 l vody s teplotou max. 40 °C. Farebnú bielizeň namáčajte max. 1 hodinu a bielu bielizeň max. 6 hodín. Po namáčaní vyperte ako zvyčajne alebo starostlivo vypláchajte. Najlepších výsledkov pri odstraňovaní škvŕn dosiahnete trením škvrny pred vypláchaním.

Pranie:
Pridajte 100 ml prípravku spoločne s vaším pracím prostriedkom do zásuvky práčky. Dávkujte váš prací prostriedok ako zvyčajne.

Odporúčania pri použití:
Vždy dodržujte pokyny na pranie uvedené na štítku so starostlivosťou o odev alebo látku. Pred použitím skontrolujte stálosť farby otestovaním na skrytej ploche látky. Opláchnite a nechajte uschnúť. Po praní alebo ošetrovaní odevov prípravkom Vanish ich sušte mimo zdrojov priameho tepla a priameho slnečného žiarenia. Pri použití prípravku Vanish na ošetrenie pred praním použite vlažnú vodu. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov bude možno potrebné zopakovať jednotlivé časti postupu. Nepoužívajte na odevy, ktoré vyžadujú chemické čistenie. Nepoužívajte na koberce a oblečenie z kože. Nelejte výrobok na kovové časti odevov (napr. gombíky, zipsy). Ošetrené alebo namáčané odevy pred praním alebo dôkladným opláchnutím nevystavujte zdrojom priameho tepla ani priamemu slnečnému svetlu. Nenechávajte výrobok na odevoch zaschnúť (kontakt výrobku s odevom je maximálne 10 minút). Nevystavujte produkt priamemu slnečnému svetlu.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO
Vanish Oxi Action Tekutý odstraňovač škvŕn.
Nebezpečné zložky: peroxid vodíka; C12-18-alkylalkoholy, etoxylované; C12-16-alkylalkoholy, etoxylované; kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. V prípade kontaktu s pokožkou pokožka môže zblednúť, neznepokojujte sa. Zblednutie je len dočasné a vratné. V prípade postriekania okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Pre citlivú pokožku sa odporúča použitie rukavíc. Nemiešajte s inými výrobkami. Neaplikujte na oblečenie, ktoré máte práve na sebe.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

5 % alebo viac, ale menej ako 15 % bieliace činidlá na báze kyslíka, neiónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfum

Balenie

3 L - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:287 mm
Šírka regálu:184 mm
Hĺbka regálu:128 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:3229 g

 

Výrobca

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.rbeuroinfo.com
Telefónne číslo+421 239 105 440

 

Adresa výrobcu

Drieňová 3
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 3000 g
Jednotka

ks, kg