Na sklade: menej ako 10ks

Sanytol Dezinfekcia odstraňovač škvŕn 450 g

8,19 

Cena za kilogram: 18,20 

+ -

Popis

Sanytol Dezinfekčný prípravok na odstraňovanie škvŕn 450 g

Popis

Viete, že… Sanytol, dezinfekčný prípravok na odstraňovanie škvŕn, ničí 99,9% baktérií, vírusov a kvasiniek a účinne odstraňuje odolné škvrny už pri teplote 30°C. Jeho zloženie obohatené enzýmami preniká do vnútra textilných vlákien a uvoľňuje činidlá na odstraňovanie škvŕn, čím dosahuje dokonalý výsledok tak pri bielej, ako aj farebnej bielizni.

Tento výrobok má trojitý účinok:
Proti baktériám podľa normy EN1276, ASTM2274, EN16616: (Automatická dezinfekcia bielizne: teplota 30°C – doba kontaktu: 60min. Dezinfekcia ručne pranej bielizne: teplota 20°C – doba kontaktu 30min.).
Proti kvasinkám podľa normy EN1650, ASTM2274 (Automatická dezinfekcia bielizne: teplota 30°C – doba kontaktu : 60min. Dezinfekcia ručne pranej bielizne: teplota 20°C – doba kontaktu 30min.).
Proti vírusom podľa normy EN14476 (Automatická dezinfekcia bielizne: teplota 30°C – doba kontaktu: 60min. Dezinfekcia ručne pranej bielizne: teplota 20°C – doba kontaktu 60min.) Účinok proti ľudskému koronavírusu 229E.

Vlastnosti
  • Bez chlóru
  • Od: 20°C
Značka

Sanytol

Skladovanie
  • Neskladujte pri teplote nad 35 °C. Doba použiteľnosti: 2 roky.Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote
Príprava a použitie

Pranie v práčke: Pridajte 3 odmerky (90 g) produktu do bežného pracieho prostriedku a nastavte cyklus prania bavlny pri teplote 30 °C (práčka na 5 kg s objemom vody približne 16 l). Doba hlavného prania je 60 minút. Pri farebnom praní nevkladajte do bubna viac ako strednú náplň.

Ručné pranie: Pridajte 1 odmerku (30 g) produktu do 4 l vody a oblečenie namočte na 30 až 60 minút. Občas premiešajte. Dôkladne opláchnite alebo operte obvyklým spôsobom.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101-Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel 02 547 741 66 (nonstop). Dodržujte návod na použitie. Rešpektujte podmienky použitia výrobku (koncentrácia, doba kontaktu, teplota atď.). Výrobky boli testované proti nezapuzdrenému a zapuzdrenému vírusu vrátane kmeňov koronavírusu 229E (reprezentatívny kmeň ohniska koronavírusu) a chrípky A (reprezentatívny kmeň ohniska chrípky H1N1). Pred použitím si prečítajte etiketu. Vyhnite sa kontaktu s očami. Po kontakte s výrobkom si dôkladne umyte ruky. Zavolajte 112/záchrannú službu a požiadajte o lekársku pomoc. Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: V prípade vystavenia očí zásaditým chemikáliám (pH> 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo propionová, sa oči musia opakovane vyplachovať cestou k lekárovi. V PRÍPADE POŽITIA: Okamžite vypláchnite ústa. Ak je exponovaná osoba schopná prehĺtať, dajte jej niečo na pitie. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Zavolajte 112/záchrannú službu a požiadajte o lekársku pomoc. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Okamžite umyte pokožku veľkým množstvom vody. Následne vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred ďalším použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou 15 minút. Zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. V PRÍPADE VDÝCHNUTIA: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Nepoužitý výrobok nevylievajte na zem, do vodných tokov, potrubí (umývadlo, toalety…) ani do kanalizácie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nepožívať. Biocídne účinné látky (PT2/SG): 6,93g/100g – 8,53g/100g kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a peruhličitanu sodného; 15g/100g Tetraacetyletyléndiamín (TAED) biely a zelený (zmes 80 g/100g čistého TAED) (CAS: 10543-57-4), Peruhličitan sodný (CAS: 15630-89-4). Biocídny produkt registrovaný Grupo AC Marca S.L.
Reg. č.: SK21-013-01-001.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

15-30% bieliace činidlá na báze kyslíka, Enzýmy, Parfumy (hexyl cinnamal)

Balenie

450 g - Cylindrické balenie
Rozmery
Výška regálu: 113 mm
Šírka regálu: 99 mm
Hĺbka regálu: 99 mm
Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 514 g

Výrobca

AC Marca Slovakia s.r.o.
Kontakt
Webová adresa www.sanytol.sk
Webová adresa www.info.acmarca.com
Telefónne číslo 00421 (0)2 55645424
Email infosk@acmarca.com
Adresa výrobcu

Ružová dolina 6 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 00421 (0)2 55645424 infosk@acmarca.com

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 00421 (0)2 55645424 infosk@acmarca.com www.sanytol.sk www.info.acmarca.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 450 g
Krajina pôvodu

Španielsko

Jednotka

ks, kg