Na sklade: približne 10ks

Vanish Oxi Univerzal Odstraňovač škvŕn tekutý 1 l

4,59 

Cena za liter: 4,59 

 

Multifunkčný odstraňovač škvŕn

+ -

Popis

Multifunkčný odstraňovač škvŕn – funguje aj pri 30°C – minimalizuje pachy – rozjasní farby bezpečný pre biele i farebné prádlo*.
*Každodenné tkaniny ako bavlna

Značka

Vanish

Vlastnosti

Funguje aj pri 30°C
Minimalizuje pachy
Rozjasní farby
Odstraňovač škvŕn k tkaninám a farbám

Príprava a použitie

Návod na použitie
Ošetrenie pred praním: Nalejte 2 ml na škvrnu tak, aby ste ju celú prekryli. Podľa potreby škvrnu vydrhnite. Nechajte produkt pôsobiť max. 10 min. Dávkujte Vanish spoločne s vaším pracím prípravkom podľa inštrukcií pre prania.
Namáčanie: Pridajte 100 ml prípravku do 4 litrov vody s teplotou max. 40°C. Farebnú bielizeň namáčajte max. 1 hodinu a bielu bielizeň max. 6 hodín. Po namáčaní vyperte ako zvyčajne alebo starostlivo vypláchajte. Najlepších výsledkov pri odstraňovaní škvŕn dosiahnete trením škvrny pred vypláchaním.
Pranie: Pridajte 100 ml prípravku spoločne s vaším pracím prípravkom do zásuvky práčky.
Dávkujte váš prací prípravok ako zvyčajne.

Odporúčania pri použití
– Vždy dodržujte pokyny na pranie uvedené na štítku so starostlivosťou o odev alebo látku.
– Pred použitím skontrolujte stálosť farby otestovaním na skrytej ploche látky. Opláchnite a nechajte uschnúť.
– Po praní alebo ošetrovaní odevov prípravkom Vanish ich sušte mimo zdrojov priameho tepla a priameho slnečného žiarenia.
– Pri použití prípravku Vanish na ošetrenie pred praním použite vlažnú vodu.
– Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov bude možno potrebné zopakovať jednotlivé časti postupu.
– Nepoužívajte na odevy, ktoré vyžadujú chemické čistenie.
– Nepoužívajte na oblečenie z kože.
– Nelejte výrobok na kovové časti odevov (napr. gombíky, zipsy).
– Ošetrené alebo namáčané odevy pred praním alebo dôkladným opláchnutím nevystavujte zdrojom priameho tepla ani priamemu slnečnému svetlu.
– Nenechávajte výrobok na odevoch zaschnúť (kontakt výrobku s odevom je maximálne 10 minút).
– Nevystavujte produkt priamemu slnečnému svetlu.

Bezpečnostné upozornenie

Vanish Oxi Action Tekutý odstraňovač škvŕn. NEBEZPEČENSTVO. Nebezpečné zložky: peroxid vodíka; C12-18 alkylalkoholy, etoxylované; C12-16-alkylalkoholy, etoxylované; kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. V prípade kontaktu s pokožkou pokožka môže zblednúť, neznepokojujte sa. Zblednutie je len dočasné a vratné. V prípade postriekania okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Pre citlivú pokožku sa odporúča použitie rukavíc: Nemiešajte s inými výrobkami. Neaplikujte na oblečenie, ktoré máte práve na sebe.

Zloženie

5% alebo viac, ale menej ako 15 % bieliace činidlá na báze kyslíka, neiónové povrchovo aktívne látky Menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfum

Výrobca

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1000 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg