Na sklade: viac ako 10ks

Savo Ocean bez chlóru dezinfekčný WC gel 750ml

2,29 

Cena za liter: 3,05 

+ -

Popis

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok 750 ml

Popis

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok je výborný pomocník pre udržanie čistej, dezinfikovanej a žiarivo bielej toalety bez usadenín. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy a mikroskopické huby. Parfum udrží vašu toaletu sviežo voňavú na dlhý čas.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho alebo triedeného odpadu.

Značka

Savo

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Spotrebujte do: pozri obal.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celý povrch toalety. Nechajte pôsobiť 30 minút, spláchnite a ak je to nutné, dočistite záchodovou kefou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov v prípade silného znečistenia a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Varovanie

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.
Savo WC Oceán. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka, 2,2′-iminodietanol, N-alkylderiváty (alkyl je z hydrogenovaného loja).
Reg. č.: bio/81/D/15/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum

Balenie

750 ml - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:293 mm
Šírka regálu:77 mm
Hĺbka regálu:62 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:827 g

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r. o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Webová adresawww.savo.eu/sk
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu/sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 750 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg