Na sklade: viac ako 10ks

Savo WC gél Oceán, dezinfekcia bez chlóru 750 ml

1,89 

Cena za liter: 2,52 

+ -

Popis

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok 750 ml

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok je výborný pomocník pre udržanie čistej, dezinfikovanej a žiarivo bielej toalety bez usadenín. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy a mikroskopické huby. Parfum udrží vašu toaletu sviežo voňavú na dlhý čas.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho alebo triedeného odpadu.

Značka

Savo

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Spotrebujte do: pozri obal.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celý povrch toalety. Nechajte pôsobiť 30 minút, spláchnite a ak je to nutné, dočistite záchodovou kefou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov v prípade silného znečistenia a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Varovanie

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.
Savo WC Oceán. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka, 2,2′-iminodietanol, N-alkylderiváty (alkyl je z hydrogenovaného loja).
Reg. č.: bio/81/D/15/CCHLP.

Zloženie

Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum

Balenie

750 ml - Plastová fľaša
Rozmery
Výška regálu: 293 mm
Šírka regálu: 77 mm
Hĺbka regálu: 62 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 827 g

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Webová adresa www.savo.eu/sk
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r. o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r. o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com www.savo.eu/sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 750 g
Značka

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r. o.

Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg