Nie je na sklade

Domestos WC gel Power Fresh Lime 700 ml

Popis

Domestos Total Hygiene Lime Fresh WC gél 700 ml

Popis

Domestos Total Hygiene je dezinfekčný WC gél vhodný na každodenné použitie. Jeho účinné zloženie zabíja baktérie, čistí a osviežuje toaletu až na niekoľko hodín.
Vytvára ochranný štít medzi jednotlivými čisteniami.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Spotrebujte do: pozri obal.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie (dezinfekcia): Odskrutkujte uzáver a stlačením fľaše aplikujte gél rovnomerne pod okraj toaletnej misy (cca 80 ml). Nechajte pôsobiť 30 minút, potom spláchnite a v prípade potreby dočistite záchodovou kefou . Pre odstránenie odolnej špiny a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Varovanie

DOMESTOS TOTAL HYGIENE WC GEL LIME FRESH – DEZINFEKČNÝ WC GÉL.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka.
UPOZORNENIE: Skladujte výhradne v originálnej fľaši. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.
Reg. č.: bio/2/D/14/2/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), parfum

Balenie

700 ml - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:293 mm
Šírka regálu:78 mm
Hĺbka regálu:61 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:770 g

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 700 g
Krajina pôvodu
Jednotka

ks, kg