Na sklade: viac ako 10ks

Domestos WC gel Power Fresh Lime 700 ml

2,09 

Cena za liter: 2,99 

+ -

Popis

WC gél

Domestos Total Hygiene je dezinfekčný WC gél vhodný na každodenné použitie. Jeho účinné zloženie zabíja baktérie, čistí a osviežuje toaletu až na niekoľko hodín.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie (dezinfekcia): Odskrutkujte uzáver a stlačením fľaše aplikujte gél rovnomerne pod okraj toaletnej misy (cca 80 ml). Nechajte pôsobiť 30 minút, potom spláchnite a v prípade potreby dočistite záchodovou kefou. Pre odstránenie odolnej špiny a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Varovanie

UPOZORNENIE: Skladujte výhradne v originálnej fľaši. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.
NEBEZPEČENSTVO
DOMESTOS TOTAL HYGIENE WC GEL LIME FRESH.
Dezinfekčný WC gél. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt.
Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka.
Reg. č.: bio/2/D/14/2/CCHLP.

Zloženie

Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum

Balenie

700 ml - Plastový obal
Rozmery
Výška regálu: 293 mm
Šírka regálu: 77 mm
Hĺbka regálu: 62 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 777 g

Recyklácia
Obal: Plast - štandardne recyklované

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 700 g
Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r. o.

Značka

Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg