Na sklade: menej ako 10ks

Cif Perfect Finish Rúra&Gril čistiaci sprej 435ml

4,39 

Cena za liter: 10,09 

Čistiaci sprej

+ -

Popis

Cif Perfect Finish Rúra & Gril čistiaci sprej 435 ml

Popis

Cif Rúra & Gril čistiaci sprej je špeciálne navrhnutý tak, aby odstránil pripálenú mastnotu a poskytoval 100% odstránenie mastnoty. Jeho účinné zloženie s odmasťovacími zložkami odstráni aj veľmi odolné nečistoty z rúry, grilu a varnej dosky.

Vlastnosti
  • 100% odstránenie mastnoty
  • Vhodný na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami

Značka

Cif

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Uchovávajte na chladnom mieste v zvislej polohe.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Otvorenie / uzavretie trysky rozprašovača: Zatlačte bezpečnostnú poistku smerom nadol a súčasne potočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy. Po použití vždy otočte trysku naspäť do polohy STOP/OFF. Niektoré spreje môžu mať červenú BEZPEČNOSTNÚ ZÁRÁŽKU. V takom prípade pred prvým použitím túto zarážku odstráňte a vyhoďte, sprej je tak pripravený na použitie.

Návod na použitie: Aplikujte priamo na studené povrchy, kým nie je rovnomerne pokrytá celá čistená plocha. Nechajte pôsobiť 30 minút, v závislosti od intenzity znečistenia povrchu. Opláchnite. Ak používate v oblasti prípravy jedla, po nanesení dobre opláchnite. Vhodné na použitie aj na gril.

Používajte len na studené povrchy. Nepoužívajte na samočistiace rúry. V prípade pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu rúr. Nepoužívajte na: nápisy na spotrebičoch, hliník, med, mosadz, mramor alebo lakované drevo. Nepoužívajte na rám rúry, svetlá, vykurovacie telesá a ventilátory, ktoré sú súčasťou rúry.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO
Cif Rúra a Gril čistiaci sprej Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; N-alkyl-N, N-dimetylaminy (alkyl je z kokosového oleja), N-oxidy; 2-aminoetanol. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach alebo hmlu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice a okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté.
Upozornenie: Nedržte fľašu otočenú rozprašovačom smerom nadol.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Limonene

Balenie

435 ml - Pumpa
Rozmery
Výška regálu: 247 mm
Šírka regálu: 90 mm
Hĺbka regálu: 63 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 500 g

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 435 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg