Na sklade: viac ako 10ks

Cif Perfect Finish Rúra&Gril čistiaci sprej 435ml

3,39 

Cena za liter: 7,79 

Čistiaci sprej

+ -

Popis

Cif Rúra & Gril čistiaci sprej 435 ml

Popis

Cif Rúra & Gril čistiaci sprej je špeciálne navrhnutý tak, aby odstránil pripálenú mastnotu a poskytoval 100% odstránenie mastnoty. Jeho účinné zloženie s odmasťovacími zložkami odstráni aj veľmi odolné nečistoty z rúry, grilu a varnej dosky.

Vlastnosti
  • 100% odstránenie mastnoty

Značka

Cif

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

Skladovanie
  • Uchovávajte na chladnom mieste v zvislej polohe.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Otvorenie/uzavretie trysky rozprašovača: Zatlačte bezpečnostnú poistku smerom nadol a súčasne potočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy. Po použití vždy otočte trysku naspäť do polohy Stop.
Návod na použitie: Aplikujte priamo na studené povrchy, kým nie je rovnomerne pokrytá celá čistená plocha. Nechajte pôsobiť 30 minút, v závislosti od intenzity znečistenia povrchu. Opláchnite.

Vhodné na použitie aj na gril.

Varovanie

UPOZORNENIA:
– Nedržte fľašu otočenú rozprašovačom smerom nadol.
– Používajte len na studené povrchy.
– Nepoužívajte na samočistiace rúry.
– V prípade pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu rúr.
– NEPOUŽÍVAJTE NA: nápisy na spotrebičoch, hliník, meď, mosadz, mramor alebo lakované drevo. Nepoužívajte na rám rúry, svetlá, vykurovacie telesá a ventilátory, ktoré sú súčasťou rúry.
NEBEZPEČENSTVO
Cif Rúra a Gril
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; N-alkyl-N,N-dimetylamíny (alkyl je z kokosového oleja), N-oxidy; 2-aminoetanol. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Nevdychujte prach alebo hmlu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Menej ako 5 % amfotérne povrchovo aktívne látky, Parfum , Limonene

Balenie

435 ml - Pumpa
Rozmery
Výška regálu: 248 mm
Šírka regálu: 92 mm
Hĺbka regálu: 63 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 502 g

Recyklácia
Obal: Plast - štandardne recyklované

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com

Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 435 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg