Nie je na sklade

Bref 10x Effect Power Gel Lavender 700 ml

Popis

Bref Excellence Gel Color Activ+ Lavender tekutý WC čistič 700 ml

Popis

Bref Excellence gél so svojím aktívnym zložením zaručuje hygienickú čistotu bez námahy. Odstraňuje vodný kameň a čistí dokonca aj pod okrajom toalety, takže vaša toaleta zostáva lesklá a bez nečistôt.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Značka

Bref

Skladovanie
  • Produkt sa môže uchovávať v pôvodnej, nepoškodenej, uzavretej fľaši pri teplote od + 5° C do + 40° C. Skladujte v suchu. Spotrebujte najlepšie do 3 rokov od dátumu výroby zobrazeného na fľaši.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Uzáver bezpečný pre deti:. Otvorenie: Zatlačte uzáver zároveň na oboch stranách a otočte doľava. Zatvorenie: Opatrne zatvárajte uzáver kým nebudete počuť kliknutie. Produkt aplikujte pod okraj WC misy. V prípade odolných nečistôt nechajte pôsobiť 30 minút. Potom toaletu spláchnite. Pokiaľ je treba, použite WC kefu. Aplikujte iba na toalety. Pošpliechanú záchodovú dosku okamžite opláchnite vodou.

Varovanie

Nemiešajte s bielidlom alebo inými čistiacimi prostriedkami keďže sa môžu uvoľňovať toxické plyny – chlór alebo teplo. Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddýchnuť v polohe zjednodušujúce dýchanie.
BREF EXCELLENCE GEL COLOR AKTIV+.
Tekutý toaletný čistič. Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Uchovávajte uzamknuté.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

< 5% neiónové tenzidy, Parfum

Balenie

700 ml - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:285 mm
Šírka regálu:93 mm
Hĺbka regálu:57 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:774 g

 

Výrobca

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.bref-wc.sk
Webová adresawww.henkel.sk
Telefónne číslo(+421) 2 333 19 111
Emailhenkel.slovensko@henkel.com

 

Adresa výrobcu

Záhradnícka 91
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
e-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Vrátiť

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
e-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.bref-wc.sk
www.henkel.sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 700 g
Výrobca

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Značka

Jednotka

ks, kg