Nie je na sklade

Savo Proti plesniam rozprašovač 500ml

Savo Proti plesniam tekutý dezinfekčný prípravok v spreji účinne odstraňuje plesne a huby.

Popis

Savo Proti plesniam 500 ml

Popis

Savo proti plesniam je tekutý dezinfekčný prípravok v spreji, ktorý účinne odstraňuje plesne, kvasinky, riasy a huby v domácnosti už po prvom použití. Povrch vydezinfikuje a krásne vybieli. Výsledok je viditeľný okamžite. Praktický mechanický rozprašovač vám zaručí jednoduchú manipuláciu a prístup aj k ťažko dostupným miestam. Môžete ho použiť na rôzne povrchy: steny, keramiku, obklady a škáry, omietky, murivo, kameň, smalt, plasty, plasty, akrylátové povrchy, silikón, gumu, nehrdzavejúcu oceľ. Savo proti plesniam je osvedčená kvalita.

– Tekutý dezinfekčný prípravok s okamžitým účinkom
– Účinne odstráni všetky druhy plesní, kvasiniek, rias a húb v domácnosti
– Povrchy dezinfikuje a vybieli
– Možno použiť na rôzne povrchy

Značka

Savo

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU
Skladovanie
  • Spotrebujte do: pozri obal.
  • Pri izbovej teplote
Príprava a použitie

Použitie: Stlačte bezpečnostnú poistku a súčasne pootočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop. Niektoré spreje môžu mať červenú Bezpečnostnú Zarážku. V takom prípade pred prvým použitím túto zarážku odstráňte a vyhoďte, sprej je tak pripravený na použitie. Nastriekajte rovnomerne zo vzdialenosti 10-15 cm a vyhnite sa prílišnému navlhčeniu povrchu. Opustite miestnosť a nechajte pôsobiť 15-20 minút. Potom opláchnite ošetrené miesto vodou alebo prípravok nechajte zaschnúť. Pleseň pred postrekom neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Pri silnom napadnutí postup v prípade potreby zopakujte až potom, keď prípravok opláchnete, alebo necháte zaschnúť. Prípravok najskôr vyskúšajte na malej ploche, aby bola zrejmá reakcia povrchu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Ak dôjde k akémukoľvek podráždeniu, prestaňte ihneď s používaním, opustite miestnosť a nechajte prípravok zaschnúť.

Nepoužívajte na: eloxovaný hliník a linoleum. V prípade pochybností, nového alebo nezvyčajného povrchu, farebných plôch alebo lakovaného dreva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochrómovaných povrchov (poškodených alebo v nízkej kvalite) a poškodených povrchov prípravok najskôr vyskúšajte na malej nenápadnej ploche.

Varovanie

Nebezpečenstvo
Savo Proti plesniam. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach alebo hmlu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
Reg. číslo: bio/745/D/15/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,7 g/100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky

Balenie

500 ml - Pumpa
Rozmery
Výška regálu: 245 mm
Šírka regálu: 86 mm
Hĺbka regálu: 63 mm
Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 599 g

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Kontakt
Webová adresa www.unilever.com
Webová adresa www.savo.eu
Telefónne číslo 0850 123 850
Email infolinka@unilever.com
Adresa výrobcu

Karadžičova 10 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com www.savo.eu

Ďalšie informácie

Hmotnosť 500 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg