Sanytol Dezinfekcia na bielizeň Aloe Vera 500 ml | Rozumieme potravinám - LUNYS.sk

Na sklade: menej ako 10ks

Sanytol Dezinfekcia na bielizeň Aloe Vera 500 ml

3,49 

Cena za liter: 6,98 

Sanytol Dezinfekčný prípravok na bielizeň a práčky s vôňou aloe vera a kvetov bavlny 500 ml

+ -

Popis

Sanytol Dezinfekčný prípravok na bielizeň a práčky s vôňou aloe vera a kvetov bavlny 500 ml

Počas prania pri nízkych teplotách sa bielizeň vyperie, ale nie je vydezinfikovaná. Sanytol aj pri nízkych teplotách ničí baktérie, vírusy a plesne a zanecháva úžasný pocit sviežosti. Určený na biele aj farebné textílie, neobsahuje chlór, ani zložky, ktoré by mohli narušiť vlákna či farbu textílie.

Odstraňuje 99,9%*
*Trojitý účinok: baktericídny podľa normy EN 1276 (10 min) proti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae; účinnosť proti kvasinkám podľa fungicídny podľa EN1650 (10 min); virucídny podľa normy EN 14476 proti Virus Influenza A H1N1. Dezinfekčná účinnosť je overená a kontrolovaná akreditovaným laboratóriom.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Značka

Sanytol

Skladovanie
  • Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Použitie so všetkými pracími prostriedkami.
Použitie v práčke**: Nalejte 45 ml prípravku do otvoru na aviváž miesto aviváže. Nastavte bežný prací cyklus.
Dezinfekcia práčky: K dezinfekcii práčky nalejte 45 ml do otvoru na aviváž. Nepridávajte žiadny iný prípravok. Nastavte čistiaci cyklus.
Použitie v ruke: Nalejte ½ uzáveru prípravku (20ml) do 3,5 litrov vody (posledná voda pri praní). Nechajte 15 minút pôsobiť. Dôkladne vypláchajte.

1x uzáver = 40 ml.

**Účinný na vírus chrípky A (H1N1) podľa metodiky predpísanej norme EN14476 (10 min) v dávke 60 ml.

Varovanie

UPOZORNENIE: Pred použitím čítajte priložené pokyny. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Dodržujte pokyny na pranie uvedené na etiketách odevov. V prípade pochybnosti o stálosti farieb a u jemných tkanín vykonajte skúšku vhodnosti výrobku na malom skrytom mieste. Neaplikujte priamo na tkaniny. Pri náhodnom znečistení dôkladne vyplákajte.
POZOR: Obsahuje didecyldimethylamonium chlorid. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P302+P352 -PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…. P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
bio/387/D/19/CCHLP.

Zloženie

Biocídne aktívne látky (PT2/AL): 18.000 mg/kg chloridu didecyldimethylammonium, 6.000 mg/kg benzalkonium chloride, < 5% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, Dezinfekčné prostriedky, Parfumy

Balenie

500 ml - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:213 mm
Šírka regálu:85 mm
Hĺbka regálu:55 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:553 g

 

Výrobca

AC Marca Slovakia s.r.o.

Kontakt
Webová adresawww.sanytol.sk
Webová adresawww.info.acmarca.com
Telefónne číslo02/556 45 424
Emailinfosk@acmarca.com

 

Adresa výrobcu

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: 02/556 45 424
infosk@acmarca.com
www.info.acmarca.com

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: 02/556 45 424
infosk@acmarca.com
www.info.acmarca.com
www.sanytol.sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 500 g
Jednotka

ks, kg