Diffusil Repelent Family 100 ml | Rozumieme potravinám - LUNYS.sk

Na sklade: menej ako 10ks

Diffusil Repelent Family 100 ml

4,99 

Cena za kilogram: 46,64 

Chráni pokožku proti komárom aj tigrím až 6 hodín, ovadom až 5 hodín a kliešťom až 4 hodiny.

+ -

Popis

Repelent spray

 

Chráni pokožku proti komárom aj tigrím až 6 hodín, ovadom až 5 hodín a kliešťom až 4 hodiny.

 

Značka

 

Diffusil

 

Skladovanie

 

  • Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN).
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

 

Návod na použitie: Nádobku držte vo zvislej polohe 15-20 cm od pokožky. Aplikujte 1-2 sec na predlaktie, striekajte pomalým krúživým pohybom a rozotrite rukami po pokožke. Pri použití na tvár, krk a pokožku detí nastriekajte prípravok do dlaní a potom rozotrite. Zabráňte kontaktu s očami, perami a sliznicou. Účinkuje na oblečení, postriekajte košeľu, nohavice a ponožky. Nepoškodzuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetrené odevy vyperte. Po návrate si umyte ošetrené miesta. Aplikáciu opakujte iba v prípade potreby.

Nebezpečenstvo Diffusil® repelent Family spray. Účinná látka: 16 g ikaridín v 100 g prípravku. Registračné číslo: bio/xxx/D/16/x/CCHLP. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Používajte podľa návodu. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Neaplikujte na ruky detí. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo narušenú pokožku. Len k vonkajšiemu použitiu. Pri podráždení pokožky prerušte používanie.

Balenie

100 ml - Aerosól  
Rozmery
 
Výška regálu: 171 mm
Šírka regálu: 39 mm
Hĺbka regálu: 39 mm
 
Hmotnosť
 
Brutto hmotnosť: 109 g

Výrobca

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
   

Ďalšie informácie

Hmotnosť 107 g
Jednotka

ks, kg