Na sklade: približne 10ks

Raid Komáre el. odparovač náhradná náplň 27ml

8,29 

Cena za liter: 307,04 

Raid Komáre elektrický odparovač náhradná náplň 27ml

+ -

Popis

Raid Elektrický tekutá náplň 27 ml

Popis

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou

Doba ochrany
45 nocí*
*až 45×8 hodín=360 hodín, keď je používaný s Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou

Raid® elektrický tekutá náplň, insekticíd bez parfumácie poskytuje efektívnu ochranu pred komármi až 45 nocí/8 hodín/noc a pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Ochráni miestnosť do 30 m³.

Vlastnosti
  • Bez parfumácie
  • Zabíja komáre skryté za závesmi
  • Účinný i pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách
  • Ochráni miestnosť do 30 m³

 

Značka

Raid

Skladovanie
  • Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie je vo vnútri obalu.

Varovanie

Raid® elektrický tekutá náplň
Nebezpečenstvo
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné.
Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte uzamknuté.
Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte.
Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
Registračné číslo bio/1076/D/06/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Balenie

27 ml - Krabica

Rozmery
Výška regálu:89 mm
Šírka regálu:51 mm
Hĺbka regálu:49 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:48 g

 

Výrobca

S.C. Johnson s.r.o.

Kontakt
Webová adresahttp://doc.scj.cz/
Webová adresawww.scjohnson.com
Telefónne číslo02/4464 4564-6

 

Adresa výrobcu

Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 27 g
Krajina pôvodu

Bulharsko

Jednotka

ks, kg