Na sklade: viac ako 10ks

Pe-Po Kominíček 14g,chemický odstraňovač sadzí 5ks

2,89 

Cena za kilogram: 41,29 

+ -

Popis

PE-PO Kominíček 5 ks 70 g

Popis

Chemický odstraňovač sadzí.

Kominíček zlepší hospodánosť prevádzky šporákov a kotlov.

Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste nebezpečných odpadov alebo odovzdajte oprávnenej osobe.

Značka

PE-PO

Skladovanie
  • Najlepšie spotrebovať do 36 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod k použitiu: Jeden či dva uzavreté sáčky Kominíčka (podľa stupňa zanesenia) vložte na rozžeravené palivo v dostatočne rozpálenej peci. V prípade potreby postup zopakujte. Je vhodné aplikovať i preventívne. Na čistenie krbových skiel odporúčame použiť výrobok PE-PO® čistič krbových skiel.

Varovanie

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Nevyvolávajte zvracanie. Obsahuje: chlorid meďnatý, označenie EC 231-210-2. Nepoužívajte výrobok na iné než stanované účely.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Balenie

70 g - Krabica

Rozmery
Výška regálu:84 mm
Šírka regálu:106 mm
Hĺbka regálu:37 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:89 g

 

Výrobca

ŠK Spektrum s.r.o.

Kontakt
Telefónne číslo+421 424 328 710

 

Adresa výrobcu

Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica

Adresa distribútora

ŠK Spektrum s.r.o.
Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica
Tel.: +421 424 328 710

Vrátiť

ŠK Spektrum s.r.o.
Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica
Tel.: +421 424 328 710

Ďalšie informácie

Hmotnosť 70 g
Výrobca

ŠK Spektrum s.r.o.

Značka

Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg