Na sklade: viac ako 10ks

Insekticíd Orion nástraha na mravce 2ks

3,79 

Cena za kilogram: 90,24 

+ -

Popis

Orion Total Attack Nástrahy na mravce 2 ks

Mravce sú prilákané do pasce, kde sa nachádza insekticídna látka. Po požití tejto látky sa vracajú do svojich úkrytov, kde zahynú. Gélová formula je pre mravce príťažlivá a obsahuje zložky, ktoré pôsobia smrteľne proti mravcom a ich hniezdam. Overené! Nástrahy sú pre mravce veľmi príťažlivé. Účinný proti najčastejším mravcom: mravec obecný (Lasius niger) a mravec argentínsky (Linepithema humile).

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Značka

Orion

Skladovanie
  • Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Aktivácia nástrahy: Pre aktiváciu nástrahy silne stlačte prstom kapsulu. Táto kapsula sa nachádza v hornej časti nástrahy na mravce.

Návod na použitie: Umiestnite dve nástrahy v miestnosti, kde sa mravce vyskytujú (kuchyňa, kúpeľňa, špajza, skrinky, rohy…). 1-2 nástrahy zabezpečia priestor okolo 10m². Pokiaľ je výskyt mravcov veľmi intenzívny, môžete použiť viacej nástrah. Nástrahy po 5 týždňoch vymeňte.

Varovanie

Upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára /, tel. 02/ 547 741 66 (24 hodín denne). Nepožívať. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím čítajte priložené pokyny. Určené iba na domáce použitie. Predlekárska prvá pomoc: Pokožka: zasiahnuté časti pokožky umyte vodou a mydlom a ošetrite reparačnými prostriedkami. Pri požití konzultujte situáciu s Národným toxikologickým informačným centrom. Oči: V prípade zasiahnutia očí vypláchnite čistou vlažnou vodou 10-15 minút. Aktívna biocídna látka (PT18/RB): Acetamiprid 1g/kg (CAS 160430-64-8). Obsahuje horkú látku Bitrex (denatónium benzoát).
Reg.: bio/893/D/12/CCHLP.

Balenie

Krabica
Rozmery
Výška regálu: 126 mm
Šírka regálu: 98 mm
Hĺbka regálu: 41 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 39 g

Výrobca

AC Marca Slovakia s.r.o.
Kontakt
Webová adresa www.acmarca.sk
Telefónne číslo 02/ 55645424

Adresa výrobcu

Ružová dolina 6 821 08 Bratislava

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava tel: 02/ 55645424 www.acmarca.sk

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava tel: 02/ 55645424 www.acmarca.sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 42 g
Značka

Výrobca

AC MARCA Slovakia s.r.o.

Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg