Na sklade: viac ako 10ks

Domestos WC gel ZÉRÓ na vod. kameň Lime 750 ml

Popis

Domestos Lime na vodný kameň v toalete 750 ml

Popis

Domestos na vodný kameň v toalete. Gélový dezinfekčný prípravok na odstraňovanie vodného kameňa v toalete. Udrží sa a pôsobí dlho na zvislom povrchu a dokonca aj pod vodnou hladinou. Pomáha odstrániť vodný kameň a zabíja baktérie.

Značka

Domestos

Pôvod
Krajina pôvodu: Vyrobené v EU

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie: Aplikujte neriedený (70 ml) tak, aby ste pokryli celý vnútorný povrch záchodovej misy. Nechajte 30 minút pôsobiť, aby ste zničili vodný kameň a baktérie. V prípade potreby použitie opakujte. Dôležité: Zabráňte kontaktu prípravku s inými povrchmi než záchodovou misou. Otvárajte opatrne. Zabráňte vyšplechnutiu prípravku.

Varovanie

Domestos Na vodný kameň v toalete – Lime
NEBEZPEČENSTVO
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívny pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina chlorovodíková, kyselina amidosírová, (Z)-oktadec-9-enylamín, etoxylovaný 2EO.
Reg. .: bio/532/D/07/CCHLP.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Dezinfekčná látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Parfum

Balenie

750 ml - Plastová fľaša

Rozmery
Výška regálu:294 mm
Šírka regálu:78 mm
Hĺbka regálu:61 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:875 g

 

Recyklácia
Obal:Plast - štandardne recyklované

 

Výrobca

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Kontakt
Webová adresawww.unilever.com
Telefónne číslo0850 123 850
Emailinfolinka@unilever.com

 

Adresa výrobcu

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 750 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg