Na sklade: približne 10ks

Diffusil Repelent Basic Spray 100 ml

4,79 

Cena za liter: 47,90 

+ -

Popis

Diffusil Repelent spray 100 ml

Popis

Repelent (PT19) v aerosóle proti komárom (Culicidae – dospelé jedince) pôsobí okamžite až 6 hodín od aplikácie. Repelent pre neprofesionálne použitie v interiéri (dobre vetranom) a v exteriéri.

Vlastnosti
  • 6 hodín
  • Odpudzuje komáre
  • DEET 15%

Značka

Diffusil

Skladovanie
  • Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnej nádobe. Minimálna doba skladovateľnosti: 2 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Dávkovanie: Aplikujte 1 g prípravku na 645 cm² (0,23 mg DEET cm²). Ako dosiahnuť tejto dávky, viď. návod na použitie.

Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepte. Nádobku držte 15 – 20 cm od pokožky. Dýzu nasmerujte na povrch, ktorý chcete ošetriť. Po dobu 1 sekundy odhalenú pokožku rovnomerne postriekajte pomalým mávnutím na nasledujúcich oblastiach:
Dospelí: *Tvár, krk, ruky, predlaktie a vrchné časti chodidiel.
Deti vo veku 2 a viac rokov: *Tvár, krk a vrchné časti chodidiel.
*Použitie na tvári: Malé množstvo nasprejujte na ruky dospelého a naneste na tvár dospelého alebo dieťaťa. Vyhnite sa oblasti očí a úst.

Varovanie

Diffusil® repelent spray
Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg). Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
Skladujte na chladnom, suchom mieste.
Neaplikujte na porušenú alebo podráždenú pokožku.
Nenanášajte na alebo do blízkosti syntetických materiálov (mimo nylonu), nábytku, plastov, hodinových sklíčok, kožených / lakovaných povrchov vrátane automobilov.
Pri podráždení pokožky prerušte používanie.
Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie: Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Deťom mladším ako 12 rokov sprej na ruky neaplikujte. Neaplikujte viac ako 2x za 24 hodín a vyhnite sa jeho nadmernému použitiu. Nepoužívajte pod oblečením. Nevdychujte aerosóly. Po návrate do interiéru si ošetrenú pokožku umyte mydlom a vodou. Používajte iba v exteriéri a dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Pred jedlom a po použití výrobku si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Nekontaminujte potraviny, riad alebo iné povrchy, ktoré môžu s jedlom prísť do kontaktu. Odporúčame vám, aby ste neošetrenú pokožku zakryli oblečením a tak zabránili kontaktu pokožky s hryzúcim hmyzom.
Opatrenia prvej pomoci: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Po požití: Nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Vypláchnite ústa vodou. Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára.
Zneškodnenie: Neznečisťujte vodné plochy ani vodné toky chemickými látkami ani odhodením použitej nádoby. Prípravok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevypúšťajte do kanalizácie. Nepoužívajte nádobu opakovane.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

ethanol, N,N-diethyl-m-toluamide (N,N-diethyl-3-methylbenzamid), isopropanol (isopropylalkohol).

Balenie

100 ml - Aerosól
Rozmery
Výška regálu: 171 mm
Šírka regálu: 38 mm
Hĺbka regálu: 38 mm

Výrobca

S.C. Johnson s.r.o.
Kontakt
Webová adresa http://doc.scj.cz/
Webová adresa www.scjohnson.com
Telefónne číslo 02/4464 4564-6

Adresa výrobcu

Trnavská cesta 33 831 04 Bratislava 3

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o. Trnavská cesta 33 831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o. Trnavská cesta 33 831 04 Bratislava 3 tel.: 02/4464 4564-6 http://doc.scj.cz/ www.scjohnson.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 100 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg