Na sklade: viac ako 10ks

Čistič umývačky riadu Finish Citrón 250ml

3,99 

Cena za liter: 15,96 

Prostriedok na vyčistenie umývačky riadu od mastnoty a vodného kameňa.
+ -

Popis

Prostriedok na vyčistenie umývačky riadu od mastnoty a vodného kameňa.
Návod na použitie

Príprava a použitieNávod na použitie: 1 Odstráňte nálepku. Uzáver neodstraňujte.2 Umiestnite hornou stranou nadol do spodného koša.3 Použite s prázdnou umývačkou riadu. Spustite program s teplotou minimálne 65 °C.Vhodné pre všetky umývačky riadu. Nepridávajte čistiaci prostriedok.

Upozornenie

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Nebezpečné zložky: isotridekanol, etoxylovaný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zloženie

5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Ďalej obsahuje parfum

Balenie

250 ml

Výrobca

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3, 821 08 Bratislava 2

Ďalšie informácie

Hmotnosť 250 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg