Na sklade: menej ako 10ks

Chante Clair Bicarbonato gél 23PD 1150ml

6,89 

Cena za liter: 5,99 

 

Prací prostriedok s bikarbonátom

+ -

Popis

Prací prostriedok s bikarbonátom je ideálny na dôkladné čistenie a dezinfekciu bielizne. Vďaka koncentrovanej receptúre s 30% vyššou účinnosťou v každej kvapke zaručuje dokonalé čistenie aj pri nízkych teplotách čím odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny.

ZNAČKA

Chante Clair

SKLADOVANIE

Pri izbovej teplote

Použitie a príprava

Dávkovanie: 4-5kg normálne znečisteného prádla – 50ml gélu, veľmi znečistené prádlo – 90ml gélu. Pri mäkkej vode použite o 15ml pracieho gélu menej, pri tvrdej vode o 15ml viac. Na ručné pranie použite na 10L – 50ml pracieho gélu. Nevhodné na vlnu a hodváb. Možné použiť na pranie v práčke i v rukách.

Upozornenie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Národné Toxikologické Informačné Centrum: +421 254 774 166

 

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

5% alebo viac, avšak menej ako 15% Aniontové povrchové aktivné látky, 5% alebo viac, avšak menej ako 15% Neiontové povrchově aktívne látky. <5%: mydlo, fosfonáty.Enzýmy, parfém, optické zjasňovače, Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Sodium Pyrithione, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1150 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg